Küldetésünk

A TOROCKÓ VENDÉGHÁZ KFT. KÜLDETÉSE
RÉSZVÉNYVÁSÁRLÓK HITVALLÁSA

Az antropozófia által elénk állított emberré válás útját alapvető életcélként elfogadó és az ebből fakadó értékrendet a világhoz való viszonyában érvényesíteni törekvő közösség létrehozása és fenntartása, ahol a kölcsönösség, az egymás érdekeinek figyelembe vétele, a megbízhatóság és felelősségvállalás jellemzi a közös tevékenységet.

Az így létrejött közösség 2023-ban létrehozta a TOROCKÓ VENDÉGHÁZ Kft.-t azzal a céllal, hogy megvásárolja és az itt ismertetett szellemiségben tovább üzemeltesse az előzőekben a Trascau Impex S.R.L. tulajdonában lévő Torockó Vendégházat.

A Kft.-t létrehozó tagok elfogadták, hogy tevékenységük elsődleges célja a Torockó Vendégház tárgyi és környezetének természeti értékeinek megóvása, valamint a Vendégháznak az alábbi célok megvalósulására lehetőséget teremtő, egészséges üzleti szemléletben történő üzemeltetése:

- családias, kedves, nyitott, bizalomra épülő egyéni és csoportos vendégfogadás minden hozzájuk betérő vendég számára,

- a legtágabb értelemben vett - nemzeteken átívelő - antropozófus közösség számára a feltöltődésre, kirándulásra, elvonulásra, szellemi munkára, természettel való mélyebb kapcsolódásra, megfigyelésre, csoportok ismerkedésére, közös munkára, megbeszélésekre, képzésekre alkalmas befogadó tér biztosítása.

A vendégházat az alábbi értékrend mentén üzemeltetjük:

Megőrizzük a most is jellemző egyszerűséget, letisztultságot, természetességet. Törekszünk a környezet-tudatosságra, kerüljük a pazarlást.

Igyekszünk az antropozófus szemléletet minél inkább életközelbe hozni (például a táplálkozásban a hét napjaihoz kapcsolódó gabonákkal), tematikus táborok szervezésével (euritmia, térdinamika, művészeti terápiák, gyógynövényismeret stb.), a nyitvatartás idejére eső nagy ünnepek - Pünkösd, János-nap, Mihály-nap - tudatos megélésével, valamint törekszünk ennek hagyománnyá emelésére.

Tudatosan keressük a kapcsolatot a magyar, az erdélyi, a romániai és a közép-európai antropozófus közösségekkel, különféle lehetőségeket teremtünk a találkozásokra (konferenciák, továbbképzések, ünnepek alkalmával), megteremtve a lehetőségét annak, hogy a Torockó Vendégház egy majdani közép-európai antropozófus szellemi, gyógyító központtá nőjje ki magát.

A tagok egyetértenek abban, hogy a Vendégházat üzleti alapon, haszon reményében üzemeltetik. A közvetlenül felmerülő költségek felett képződő haszon egyharmad részét felújításra, fejlesztésre, egyharmad részét szociális alapba (pl. Waldorf iskolák szállás kedvezménye, későbbi célok támogatása, stb), egyharmad részét osztalékfizetésre fordítják.